Hamnförvaltningen

Hamnchef

Jan Lindberg, 070-591 80 00

Arbetsledning

reparation/underhåll

 

Lars-Göran Frisk, 070-101 44 36

 

Peter Johansson, 070-363 03 72

Torbjörn Forsström 070-3131142

Inhägnader

Hans-Erik Nordlander 070-390 90 70

Traktorförare

Kent Bergman, 070-565 26 32

Per-Ola Lindberg, 070-6665614

Ove Belius, 070-6424995

Krister Forsgren, 070-3715151

Cyklar, Vagnar

Lars Lundberg, 070-5930278

Bryggor

Robert Spets, 070-353 64 95

Medlemshandläggare

Bryggplatser

Birgitta Holmén, 076-415 47 26