Klubbinfo, kontakt

Postadress Box 9022

850 09 Sundsvall

 

Besöksadress Marinvägen

 

Telefon +4660127352 (klubbstugan)

Mobil +46705918000 (hamnchef)

 

E-post info@subss.se

 

 

 

 

 

Bildad 1989-01-01

Föreningsnummer 43459-32

 

Bankgiro 5326-0501

Organisationsnummer 889201-5986