Styrelsen

Ordförande

Miljö- och säkerhetsansv.

Inge Jonsson

070-265 67 42

V. ordförande

Administration och vakthållning

 

Kontaktperson Svenska Båtunionen SBU.

 

Jan Lindberg

070-591 80 00

Kassör

Försäkringar och avtal

Krister Jansson

073-274 86 95

Sekreterare

 

Eva Fjällid

070-203 42 53

Ledamot

Sebastian Bjurbom

070-555 26 33

Ledamot

Camilla Bjurbom

070-370 65 82

Ledamot

Jan-Erik Sandström

070-537 74 88

Suppleant

Peter Forsström

076-1198910

Suppleant

Magnus Belius

070-315 02 09

Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av Inge Jonsson och Krister Jansson var för sig.

 

Valberedning

Erik Holländer

Ove Belius

Revisorer

Torbjörn Stark

Revisorsuppleant

Jörgen Schéle