Styrelsen

Ordförande

Miljö- och säkerhetsansv.

Inge Jonsson

070-265 67 42

V. ordförande

Administration och vakthållning

 

Kontaktperson Svenska Båtunionen SBU.

 

Jan Lindberg

070-591 80 00

Kassör

Försäkringar och avtal

Krister Jansson

073-274 86 95

Sekreterare

 

Eva Fjällid

070-203 42 53

Ledamot

Thomas Nilsson

Ledamot

Magnus Belius

070-315 02 09

Ledamot

Hans Gabrielsson

 

 

 

 

 

 

Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av Inge Jonsson och Krister Jansson var för sig.

 

Valberedning

Erik Holländer (sammankallande)

Helena Jansson

Pontus Jansson

 

Revisorer

Torbjörn Stark, Fredrik Yderfält

Revisorsuppleant

Jörgen Schéle