Klubbinfo, kontakt

Postadress Box 9022

850 09 Sundsvall 


Besöksadress Marinvägen


Telefon +4660127352 (klubbstugan)

Mobil +46705918000 (hamnchef)


E-post info@subss.se


Bildad 1989-01-01

Föreningsnummer 43459-32


Bankgiro 5326-0501

Organisationsnummer 889201-5986