Avgifter

Avgifter


Medlemsavgift inkl en passerbricka: 700kr/år

Extra passerbricka: 200 kr

 

Bryggplatsavgifter: 

Platsbredd 0 - 1,5m 1300 kr/sommar

Platsbredd 1,51- 2,45m1700 kr/sommar

Platsbredd 2,46 -3,45m1800 kr/sommar

Platsbredd över 3,46m 2100 kr/sommar


Vinterplatsavgift:1100 kr/vinter

Sommarförvaring av båtvagn 500 kr/sommar

Traktorkörning 200 kr

Traktor med förare och föreningens båtvagn:

(Endast transport inom området)  300 kr


Serviceavgifter för ej medlemmar

Mastkran:300 kr

Lyftkran:300 kr

Ramp:200 kr

Traktor med förare och föreningens båtvagn:

(Endast transport inom området) 600 kr


Ovanstående avgifter inkluderar 25% moms förutom medlemsavgiften som inte är momspliktig.Visa att du är medlem i Sundsvalls Båtsällskap.

Köp en klubbflagga. Pris: 150 Kr