Avgifter

Medlemsavgift

 • Medlemsavgift inkl en nyckeltagg/passerbricka: 700kr/år
 • Extra passerbricka: 200 kr engångsavgift

 

Bryggplatsavgifter

 • Platsbredd 0 - 1,5m 1300 kr/sommar
 • Platsbredd 1,51- 2,45m 1700 kr/sommar
 • Platsbredd 2,46 -3,45m 1800 kr/sommar
 • Platsbredd över 3,46m 2100 kr/sommar


Platsavgift:

 • Vinterplatsavgift:1100 kr/vinter
 • Sommarförvaring av båtvagn 500 kr/sommar


Serviceavgifter för medlemmar:

 • Traktorkörning 250 kr
 • Traktor med förare och föreningens båtvagn inom området: 300 kr


Serviceavgifter för ej medlemmar

 • Mastkran:300 kr
 • Lyftkran:300 kr
 • Ramp:200 kr
 • Traktorkörning 500 kr
 • Traktor med förare och föreningens båtvagn inom området: 600 kr


Kostnader för serviceavgifter betalas till Swish 123 188 06 99

Ovanstående avgifter inkluderar 25% moms förutom medlemsavgiften som inte är momspliktig.


Visa att du är medlem i Sundsvalls Båtsällskap.

Köp en klubbflagga. Pris: 150 Kr