Kontakt

Postadress Box 9022

850 09 Sundsvall 


Besöksadress Marinvägen

856 33 Sundsvall


Mobil +46705918000 (hamnchef)


E-post info@subss.se


Föreningen bildad 1989-01-01

Föreningsnummer 43459-32


Bankgiro 5326-0501

Swish 123 188 06 99

Organisationsnummer 889201-5986