Mobilkran & traktorkörning

Information ang. mobilkran


Angående sjösättning och upptagning av båtar med inhyrd mobilkran.


Sundsvalls Båtsällskap ansvarar för att beställning av kranbil sker enligt de anmälningar som gjorts. Båtsällskapets funktionärer hjälper även till med att ta upp betalning för lyft samt att organisera turordningen. Om det behövs så hjälper Båtsällskapets funktionärer båtägarna och kranbilsförarna rent praktiskt med lyftet av båtarna. Detta för att hanteringen ska gå så smidigt som möjligt.

Det är dock alltid båtägaren som beslutar när hans båt ska lyftas och som tillsammans med kranbilsföraren ansvarar för lyftet av båten och att lyftstroppar är korrekt placerade på båten.


Båtsällskapet har inget ansvar för eventuella skador som uppkommer i samband med lyft utan det åligger båtägaren att ha sin båt försäkrad. Eventuella skador som uppkommit vid ett lyft är en sak mellan båtägaren och kranbilsföraren och deras respektive försäkringsbolag.


Denna information delas ut till varje båtägare innan båten lyfts.


Information ang. traktorkörning
Vid behov av traktorkörning kontaktar man traktorsamordnare Jan Åkerström. (070-2837309) och kommer överens dag och tid för traktorkörningen. Betalning för hjälp med traktorkörning sker via Swish 123 188 06 99.

.