Styrelsen

Ordförande

Miljö- och säkerhetsansv.

Hans Gabrielsson

070-940 26 49

V. ordförande

Administration, bryggplatser och vakthållning


Kontaktperson Svenska Båtunionen SBU

Jan Lindberg

070-591 80 00

Kassör

Försäkringar och avtal

Thomas Zetterström

076-107 64 48

Sekreterare


Erica Wikström-Holländer

Ledamot

Helena Jansson

Ledamot

Magnus Belius

Ledamot

Jan-Erik Sandström

Suppleant  

Lars Magnusson

Suppleant  

Frida Nordbäck

Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av Hans Gabriellsson och Thomas Zetterström var för sig

.


Valberedning

Erik Holländer (sammankallande)

Helena Jansson

Pontus Jansson


Revisorer

Torbjörn Stark, Fredrik Yderfält

Revisorsuppleant

Jörgen Schéle