Styrelsen

Ordförande

Miljö- och säkerhetsansv.

Inge Jonsson

070-265 67 42

V. ordförande

Administration, bryggplatser och vakthållning


Kontaktperson Svenska Båtunionen SBU.


Jan Lindberg

070-591 80 00

Kassör

Försäkringar och avtal

Thomas Nilsson

070-344 77 75

Sekreterare


Erica Wikström-Holländer

Ledamot

Gunnar Jähkel

Ledamot

Magnus Belius

070-315 02 09

Ledamot

Hans Gabrielsson


Suppleant  

Kenneth Westerholm

Suppleant  

Frida Nordbäck

Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av Inge Jonsson och Thomas Nilsson

var för sig.


Valberedning

Erik Holländer (sammankallande)

Helena Jansson

Pontus Jansson


Revisorer

Torbjörn Stark, Fredrik Yderfält

Revisorsuppleant

Jörgen Schéle