Styrelsen

Ordförande

Miljö- och säkerhetsansv.

Hans Gabrielsson

070-940 26 49

Hamnchef och V. ordförande

Administration, bryggplatser och vakthållning


Kontaktperson Svenska Båtunionen SBU

Jan Lindberg

070-591 80 00

Kassör

Försäkringar och avtal

Jan Sundelin

Sekreterare


Christer Östman

Ledamot

Helena Jansson

Ledamot

Magnus Belius

Ledamot

Jan-Erik Sandström

Suppleant  

Lars Magnusson

Suppleant  

Frida Nordbäck

Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av Hans Gabriellsson och Jan Sundelin var för sig

.


Valberedning

Pontus och Mickael Hedlund

Revisorer

Torbjörn Stark, Fredrik Yderfält

Revisorsuppleant

Jörgen Schéle

Styrelsen för SBS

Hans

Gabrielsson
Ordförande,

070-940 26 49

Christer Östman
Sekreterare


Jan-Erik

Sandström

Ledamot


Nils

Persson

Webbmaster


Jan

Lindberg
Hamnchef
v. ordförande,

070-591 8000

Magnus

Belius
Ledamot


Frida

Nordbäck

Suppleant

Vice sekreterare

Jan Sundelin

Kassör


Helena Jansson

Ledamot


Lars Magnusson

Suppleant