Hamnförvaltningen

Hamnchef

Jan Lindberg, 070-591 80 00

Arbetsledning

reparation/underhåll


Lars-Göran Frisk, 070-101 44 36


Peter Johansson, 070-363 03 72

Torbjörn Forsström 070-313 11 42

Magnus Belius

Roger Lundberg

Kenneth Westerholm, 070-215 04 10

Inhägnader

Hans-Erik Nordlander 070-390 90 70

Bryggplatser

Jan Lindberg 070-591 80 00