Hamnförvaltningen

Hamnchef

Jan Lindberg, 070-591 80 00

Arbetsledning

reparation/underhåll


Lars-Göran Frisk, 070-101 44 36


Hans-Erik Nordlander
Magnus Belius

Peter Johansson

Roger Lundberg
Robert Spets

Torbjörn Forsström

Åke Rönström